...
Lk Về Quê 2 Lê Sang - Giáng Tiên
...
Về Quê Em Trí Quang - Mai Lệ Quyên
...
Đò Qua Bến Sông Lê Sang - Mai Lệ Quyên
...
Dang Dở Tình Buồn Lê Sang - Mộng Yến
...
Tiễn đưa Lê Sang
...
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
...
Hai Mùa Noel Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Đưa Em Vào Hạ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
LK Mời Anh Về Thăm Quê Em Dương Hồng Loan - Trí Quang
...
...
...
Xuân Quê Ta Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Thôi Em Hãy Về Đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
...
Đôi Vợ Chồng Quê Khưu Huy Vũ - Lê Như