Đàm Vĩnh Hưng

Đêm cô đơn Đàm Vĩnh Hưng
Đừng buồn ta hỡi Đàm Vĩnh Hưng
Con Yêu (Remix) Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
Ga chiều phố nhỏ Đàm Vĩnh Hưng
Đôi Mắt Đàm Vĩnh Hưng
Cuộc Tình Lầm Lỗi Đàm Vĩnh Hưng
Đợi chờ Đàm Vĩnh Hưng
Anh Lo Cho Em Hết Đàm Vĩnh Hưng - Ricky Star
Chuyến tàu hoàng hôn Đàm Vĩnh Hưng
Em Đổ Anh Chưa Đàm Vĩnh Hưng
Giây Phút Chia Xa Đàm Vĩnh Hưng