Lâm Bảo Phi - Phước Lộc

Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ
Đồi Thông Hai Mộ Mai Tuấn - Lâm Bảo Phi
Chuyện Hợp Tan Lưu Ánh Loan - Lâm Bảo Phi
Tàu Anh Qua Núi Lâm Bảo Phi
Lúa Mùa Duyên Thắm Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Khúc Ca Chào Xuân Phước Lộc
Xuân Về Con Vẫn Nơi Đây Lâm Bảo Phi - Huỳnh Thái Dương