Anh Khang

Em Yêu Anh Anh Khang - Thùy Chi
Thành Phố Buồn Ngọc Anh - Anh Khang
Tiếng Gió Hát Anh Khang - Vương Dung
Ngứa Cổ Hát Chơi Anh Khang - Vương Dung
Hoa Cỏ Mùa Xuân Ngọc Anh - Anh Khang
Bèo Dạt Mây Trôi Anh Khang - Quang Thắng
Lời Ru Ngọt Ngào Anh Khang - Tạ Quang Thắng
Em Tôi Anh Khang - Thùy Chi