Ngọc Sơn

Mưa Rừng Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Dáng Đứng Bến Tre Remix Lương Gia Huy - Ngọc Sơn
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Trộm Nhìn Nhau Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Trả Lại Em Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Chuyện Buồn Tình Yêu Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Vì Nghèo Ngọc Sơn - Tuấn Quang
Phố Vắng Em Rồi Ngọc Sơn - Đông Nguyễn
Đạo Làm Con Dương Ngọc Thái - Ngọc Sơn
Lời Em Hứa Ngọc Sơn - Tuấn Quang
Giã Từ Ngọc Sơn - Dương Ngọc Hải
Tình Bơ Vơ Ngọc Sơn - Hà Thu
Yêu Dân Tộc Việt Nam Ngọc Sơn - Quang Long