Pjnboys - Minh Huy

2 Ngày Tào Lao Pjnboys - Khoa
Bơ Vơ Nhi Nhi - Minh Huy
Miễn Là Cùng Nhau Minh Huy - Sean
26XX (CHA CHA Ver.) Pjnboys - Huỳnh James
Dân Biển Mà Pjnboys - Huỳnh James
Tết Bát Nháo Pjnboys - Huỳnh James
Cưới Vợ Miền Tây Pjnboys - Huỳnh James
Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua Pjnboys - Huỳnh James
Tay Đen Tim Đỏ Pjnboys - Khánh Jayz
Nghe Được Thì Nghe Pjnboys - Huỳnh James
Overdose Pjnboys - Drasta
Bơ Vơ Minh Huy
Tại Sao Không Nói Pjnboys - Huỳnh James