Nguyễn Trọng Tài
Giữa Mây Ngàn Nguyễn Trọng Tài
Hongkong 12 Nguyễn Trọng Tài - MC 12
HongKong 12 Nguyễn Trọng Tài
HongKong 1 (RnB Version) Nguyễn Trọng Tài - San Ji
Hongkong1 Rnb Version Nguyễn Trọng Tài - San Ji