Phạm Trưởng

Ngày Ngày Tháng Tháng Phạm Trưởng - Khánh Trung
Nếu Và Có Lẽ Phạm Trưởng
Nắng Và Mưa Phạm Trưởng
Mất Cảm Giác Phạm Trưởng
Lạc Đường Phạm Trưởng
Không Thể Nói Phạm Trưởng
Khó Đoán Phạm Trưởng - Trịnh Phong
Dối Gian Tình Đầu Phạm Trưởng
Dịu Dàng Sắc Xuân Phạm Trưởng
Điều Lo Sợ Nhất Phạm Trưởng - Nguyên Khôi
Dấu Hiệu Tình Yêu Phạm Trưởng
Đắng Môi Phạm Trưởng