Phạm Trưởng

Cô Hàng Xóm (Remix) Phạm Trưởng
Cô Hàng Xóm Phạm Trưởng
Chiếc Áo Cô Đơn Phạm Trưởng
Chia Tay Để Em Vui Phạm Trưởng
Bên Em Mùa Xuân Phạm Trưởng
Anh Mơ Được Ôm Em Phạm Trưởng
Anh Làm Em Đau Phạm Trưởng - Hồ Quang Hiếu
Ngược Lối Phạm Trưởng
Xin lỗi anh đã sai Phạm Trưởng - Quang Vboy
Đàn Ông Là Thế Nonstop 2017 Phạm Trưởng - Thúy Hằng
Nợ Nonstop 2017 Phạm Trưởng