Gin Tuấn Kiệt

Mần Rể Miền Tây Gin Tuấn Kiệt - Puka
Người Yêu Thơ Gin Tuấn Kiệt - Puka
Cục Vợ ơi, lấy anh nha Gin Tuấn Kiệt - Puka
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Sớm Nay Mùa Xuân Nhiều ca sĩ
Mùa Xuân Gọi Mình Yêu Nhau Gin Tuấn Kiệt - Juky San
Em Tên Là Gì Gin Tuấn Kiệt