Phạm Trưởng

Yêu Không Dám Nói Phạm Trưởng
Vội Vã Phạm Trưởng
Vết Mực Vô Tình Phạm Trưởng
Trang Giấy Trắng Phạm Trưởng
Tình Là Sợi Tơ Phạm Trưởng
Tình Bạn Phạm Trưởng
Thà Quên Đi (Remix) Phạm Trưởng
Thà Quên Đi Phạm Trưởng
Số Phận Phạm Trưởng
Sim Khuyến Mãi Phạm Trưởng
Nơi Em Thuộc Về Phạm Trưởng
Ngày Ngày Tháng Tháng Phạm Trưởng - Khánh Trung