Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Lưu Chí Vỹ - Lưu Ngọc Hà
Lk Lan Và Điệp Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan
Màu Xanh Kỷ Niệm Lê Sang - Dương Hồng Loan
Đón Xuân Lưu Chí Vỹ
Bản Tình Cuối Lưu Chí Vỹ
Anh Còn Nợ Em Lưu Chí Vỹ