Trang Anh Thơ - Dạ Thảo My

Ước Nguyện Đầu Xuân Dạ Thảo My - Duong Ky Hiep
LK Gợi Nhớ Quê Hương Trang Anh Thơ - Đoàn Minh
LK Xuân Trang Anh Thơ - Nhiều Nghệ Sĩ
Tết Là Tết Trang Anh Thơ
Mùa Xuân Xôn Xao Long Hồ - Dạ Thảo My
Trách Tình Dạ Thảo My
Tình Dại Khờ Trang Anh Thơ - Chế Khanh