Hương Giang

Khi Ta Chán Nhau Hương Giang - Phạm Hồng Phước
Hót Hòn Họt Nhiều ca sĩ
Hỏi Nàng Xuân Hương Giang - Phước Lộc
Khi Xưa Ta Bé Bang Bang Hương Giang - Mai Tiến Dũng
Bang Bang Hương Giang - Mai Tiến Dũng
Mùa ta đã yêu Hương Giang - Phạm Hồng Phước
Đường về hai thôn Hương Giang - Phúc Béo