Minh Luân

Mang Sáo Qua Sông Khưu Huy Vũ - Minh Luân
Bông Ô Môi Jang Mi - Minh Luân
Câu Hát Tình Quê Thiên Hương - Minh Luân
Chiếc Xuồng Thiên Hương - Minh Luân
Con Đường Mang Tên Em Thiên Hương - Minh Luân
Đêm Tóc Rối Thy Nhung - Minh Luân
Đường Tím Bằng Lăng Thiên Hương - Minh Luân
Dù Anh Nghèo Tố My - Minh Luân
Hồng Nhan Minh Luân