Minh Luân

Như Đã Dấu Yêu Thiên Hương - Minh Luân
Nội Tôi Minh Luân
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Thiên Hương - Minh Luân
Sông Quê Thiên Hương - Minh Luân
Thiên Duyên Tiền Định Hà Phương - Minh Luân
Thuyền Xa Bến Đỗ Thiên Hương - Minh Luân
Tình Xuân Minh Luân
Tội Tình Minh Luân
Túy Ca Minh Luân
Lục Bình Tím Tố My - Minh Luân
Thiên Duyên Tiền Định Châu Ngọc Tiên - Minh Luân