Châu Ngọc Hiếu - Lina Nguyễn

Trái Tim Không Ngủ Yên Châu Ngọc Hiếu
Buông Tay Lặng Im Châu Ngọc Hiếu - Havan Trần
Tình Em Là Đại Dương Châu Ngọc Hiếu
Sai Lầm Của Anh Châu Ngọc Hiếu
Qua Đêm Nay Cẩm Tú - Châu Ngọc Hiếu
Hoa Nắng Châu Ngọc Hiếu
Làm ơn đừng đi Châu Ngọc Hiếu
Vì sao trong lòng tôi Châu Ngọc Hiếu
Thôi Đi Cô Châu Ngọc Hiếu - Long Họ Huỳnh
Khúc Dân Ca Châu Ngọc Hiếu
Tết Tới Rồi Sao Beat Châu Ngọc Hiếu - Havan Trần
Tết Tới Rồi Sao Châu Ngọc Hiếu - Havan Trần
Good Bye Remix Châu Ngọc Hiếu
Ngay Hom Qua Châu Ngọc Hiếu