Trung Hậu - Hồ Quang Lộc

Mưa Cầu Vồng Hồ Quang Lộc
Mùa Xuân Đầu Tiên Hồ Quang Lộc
Mong Em Hạnh Phúc Hồ Quang Lộc
Hương Quê Trang Anh Thơ - Hồ Quang Lộc
Hạnh Phúc Vì Có Em Hồ Quang Lộc
Bài Thánh Ca Buồn Hồ Quang Lộc
Dù ta xa cách Hồ Quang Lộc
Vòng tay tình yêu Hồ Quang Lộc
Đoản ca xuân Hồ Quang Lộc
Yêu em dài lâu Hồ Quang Lộc
Đồi thông hai mộ Hồ Quang Lộc