Trung Hậu - Hồ Quang Lộc

Lý Con Cá Trê Hồ Quang Lộc
Lý Kéo Chài Nhiều ca sĩ
Mối Duyên Quê Trung Hậu - Hồ Quang Lộc
Mưa Rừng Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Ngọn Trúc Đào Hồ Quang Lộc
Người Yêu Cô Đơn Hồ Quang Lộc
Nhớ Người Yêu Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Nỗi Buồn Gác Trọ Hồ Quang Lộc
Ra Giêng Anh Cưới Em Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Bây Giờ Tháng Mấy Hồ Quang Lộc
Tết Xa Mẹ Hồ Quang Lộc
Thà Trắng Thà Đen Hồ Quang Lộc