Châu Đăng Khoa - Văn Mai Hương - Blacka
Yêu Phải Tính Nhiều ca sĩ
Hạnh Phúc Xuân Nhiều ca sĩ
Một Đêm Vui Vẻ Nhiều ca sĩ
Một Năm Đã Qua Nhiều ca sĩ
We Are Unstoppable Nhiều ca sĩ
Anh Trôi Về Em Hà Okio - Văn Mai Hương
Đành Tiễn Em Văn Mai Hương