Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu

LK Cho Vừa Lòng Em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Hương Tóc Mạ Non Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Hái Hoa Rừng Cho Em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Định Mệnh Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Chiếc Xuồng Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Bánh Bông Lan Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Hương tóc mạ non Thanh Ngân - Phương Thế Tâm
Lưu luyến tình quê Thanh Ngân - Minh Kỳ
Cô gái tưới đậu vọng cổ Trọng Phúc - Thanh Ngân
Lời chúc xuân vọng cổ Trọng Hữu - Thanh Ngân
Bến nhớ Thanh Ngân
Đèn khuya Thanh Ngân