Thanh Ngân - Hồ Quốc Bửu

Ca dao Thanh Ngân
Mùa xuân cưới em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Miền Tây quê tôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Tình đời Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Mưa bụi 2 Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Thề non hẹn biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Thề non hẹn biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân