Phương Thùy - Đào Phi Dương

Cát Bụi Cuộc Đời Đào Phi Dương
Có Thế Thôi Vũ Hoàng - Đào Phi Dương
Đắp Mộ Cuộc Tình Đào Phi Dương
Đoạn Tuyệt Đào Phi Dương
Ngày Buồn Đào Phi Dương - Khánh Bình
Tâm Sự Chàng Ca Sĩ Đào Phi Dương
Tình Bơ Vơ Đào Phi Dương - Lý Diệu Linh
Mùa gió chướng Ngọc Huệ - Đào Phi Dương
Đành lỡ duyên tình Đào Phi Dương - Dương Hồng Loan
Đừng bỏ anh mà đi Đào Phi Dương
Kỷ Niệm Chúng Mình Đào Phi Dương
Nhớ Người Yêu Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Chuyện Hẹn Hò Phương Thùy - Hồ Quang Lộc