...
...
Còn yêu em mãi Quang Dũng - Phương Thùy
...
Sao lòng còn thương Đào Phi Dương
...
Bèo Đào Phi Dương
...
...
Lk Buồn - Ảo ảnh Phương Thùy - Đào Phi Dương
...
...
Điệp khúc tình yêu Đào Phi Dương
...
...
Đồi thông hai mộ Đào Phi Dương
...
Phận bạc Đào Phi Dương
...
Đường tình đôi ngã Phương Thùy - Khang Lê
...
Hát về cây lúa hôm nay Đào Phi Dương
...
Sao Anh Nỡ Đành Quên Phương Thùy
...
Sầu Lẻ Bóng Phương Thùy