Trang Anh Thơ - Đoàn Minh

Tình Dại Khờ Trang Anh Thơ - Chế Khanh
Mừng Tuổi Mẹ Trang Anh Thơ
Không Giờ Rồi Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Về Miền Tây Trang Anh Thơ
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Xin Trả Cho Anh Đoàn Minh - Cẩm Loan
Hương Quê Trang Anh Thơ - Hồ Quang Lộc
Tình Xưa Trang Anh Thơ
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Đoạn Tuyệt Trang Anh Thơ