Trang Anh Thơ - Nhiều Ca Sỹ
Fb Boi Da Best Phúc Bồ - Nhiều Ca Sỹ
Happy Birthday Lý Hải - Nhiều Ca Sỹ
Liên Khúc Mộng Chiều Xuân Quách Tuấn Du - Nhiều Ca Sỹ
Lý Phụ Tình Trang Anh Thơ
Chợ mới Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
Trách ai vô tình Trang Anh Thơ
Bông mù u Trang Anh Thơ
Sầu tím thiệp hồng Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
Lonely Star (Remix) Nhiều ca sĩ