Bằng Chương - Sơn Hạ

Mùa Xuân Xôn Xao Dương Hồng Loan - Bằng Chương
Nỗi Buồn Hoa Phượng Lưu Ánh Loan - Bằng Chương
Lý Tình Bạn Đan Phương - Sơn Hạ
Lụy Tình Sơn Hạ
Cát Bụi Tình Đời Trọng Nghĩa - Sơn Hạ
Phận Nghèo Sơn Hạ