...
Mùa Xuân Xôn Xao Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Lý Mừng Xuân Dương Hồng Loan
...
Vui Tết Thật Vui Dương Hồng Loan
...
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Nắng ấm mùa xuân Dương Hồng Loan
...
Mừng Xuân Đã Về Dương Hồng Loan
...
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
...
LK Giai Điệu Mùa Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Dương Hồng Loan
...
LK Chúc Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Dương Hồng Loan
...
Liên Khúc Nàng Xuân Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
Hạnh Phúc Đầu Xuân Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
...
Cánh Thiệp Đầu Xuân Dương Hồng Loan
...