Thái Châu
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Bài Cuối Cho Người Tình Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Bài Thánh Ca Buồn Đàm Vĩnh Hưng - Thái Châu
Thương Hoài Ngàn Năm Thái Châu - Mã Tuyết Nga
LK Đêm Vũ Trường - Phận Tơ Tằm Thái Châu - Phương Hồng Quế
Một Lần Cuối Thái Châu - Ái Vân