Thy Nhung - Kim Tiểu Long
Tình Chàng Ý Thiếp Kim Tiểu Long - Thi Phượng
Đám Cưới Đầu Xuân Kim Tiểu Long - Thi Phượng
Đêm Tóc Rối Thy Nhung - Minh Luân
Nhẫn Ước Màu Pence Thy Nhung - Khưu Huy Vũ
Nửa Vầng Trăng (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long
Mùa Đông Xót Xa Remix Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long
Mùa Đông Xót Xa Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long
Khúc Biệt Ly (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long
Ngất ngây quay cuồng Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long
Lạy Phật Quan Âm Kim Tiểu Long - Liêng Kiếng Quang
Liên khúc mưa bụi Thy Nhung - Lưu Thiên Ân
Gà Trống Thy Nhung - Lưu Thiên Ân
Ngày xưa anh nói Thy Nhung - Trịnh Mười