Thiên An

Ướt Mi Thiên An - Lệ Hồng
Tuổi Đá Buồn Thiên An - Lệ Hồng
Tình Nhớ Thiên An - Lệ Hồng
Ru Đời Đi Nhé Thiên An - Lệ Hồng
Phôi Pha Thiên An - Lệ Hồng
Nắng Thuỷ Tinh Thiên An - Lệ Hồng
Hạ Trắng Thiên An - Lệ Hồng
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Thiên An - Lệ Hồng
Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Thiên An - Lệ Hồng
Dấu Chân Địa Đàng Thiên An - Lệ Hồng
Đóa Hoa Vô Thường Thiên An - Lệ Hồng
Còn Tuổi Nào Cho Em Thiên An - Lệ Hồng
Tôi Ru Em Ngủ Thiên An - Lệ Hồng
Mưa Hồng Thiên An - Lệ Hồng
Xin Trả Nợ Người Thiên An - Lệ Hồng