Kimmese - Đen
Trốn Tìm MTV - Đen
Fall In Love Hoàng Thùy Linh - Kimmese
Bài Này Chill Phết Min St319 - Đen
Hoa Sữa 2013 Nhiều ca sĩ
Mashup Rapcoustic 3 Nhiều ca sĩ