Quỳnh Như

Hoa Trinh Nữ Quỳnh Như
Hạnh Phúc Đầu Xuân Tùng Anh - Quỳnh Như
Hai Mùa Noel Quỳnh Như
Hạ Buồn Quỳnh Như
Duyên Phận Quỳnh Như
Đom Đóm Tùng Anh - Quỳnh Như
Đèn Khuya Quỳnh Như
Cõi Nhớ Quỳnh Như