OSAD - VRT

Vô Thường (Beat) Nhiều ca sĩ
Hồi Ức (Beat) Đức Anh - VRT
Hồi Ức Đức Anh - VRT
Yêu Đương (Remix) OSAD - Turn Hirn
Củ Lạc (Beat) OSAD - Turn Hirn
419 OSAD - Dick
Củ Lạc OSAD - Turn Hirn
Cùng Anh Ngọc Dolil - VRT
Vô Thường Nhiều ca sĩ
01
Lily

Nhiều ca sĩ

02
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

04
Một Cú Lừa

Bích Phương

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

09
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

12
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

13
01
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Một Cú Lừa

Bích Phương

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

09
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

11
Từng yêu

Phan Duy Anh

12
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?

Bích Phương - Traitimtrongvang

14
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

15