Thiên Trường - Phạm Thanh Thảo

Túp Lều Lý Tưởng Thiên Trường - Vy Thúy Vân
Sầu Tím Thiệp Hồng Phạm Thanh Thảo - Đào Phi Dương
Trường Sa thân yêu Thiên Trường
Nuốt Lệ Mà Đau Thiên Trường
Thủy Chung Thiên Trường
Cô Bạn Học Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Ngoi Sao Con Lai Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Lk Giáng Sinh Thiên Trường
Vở Kịch Buồn Phạm Thanh Thảo
Trang Giấy Trắng (Dance) Phạm Thanh Thảo
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05