Bích Thảo
Đừng Nói Xa Nhau Mai Tuấn - Bích Thảo
Thương Về Miền Đất Lạnh Bích Thảo - Quân Bảo
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Bích Thảo - Dương Hồng Loan
Tình đời Mai Tuấn - Bích Thảo
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Quốc Đại - Bích Thảo
Chuyện Tình Quê Nguyên Vũ - Bích Thảo
Dù Anh Nghèo Mai Tuấn - Bích Thảo
Nhạt nắng Quốc Đại - Bích Thảo