Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng

Ngày Xuân Tái Ngộ Hồ Quang Lộc
Con Bướm Xuân Hồ Quang Lộc
Chúc Tết Hồ Quang Lộc
Liên Khúc Đón Xuân Hồ Quang Lộc
Xuân Đẹp Làm Sao Hồ Quang Lộc
Khúc Xuân Remix Hồ Quang Lộc
Quê Ngoại Trà Vinh Hồng Phượng
Đò Qua Bến Sông Hồng Phượng - Hồ Quốc Toàn
Rước Tình Về Với Quê Hương Hồng Phượng - Dang Nguyen