Vy Oanh

Xuân Quê Tôi Vy Oanh - Quang Linh
LK Bài Thánh Ca Buồn Vy Oanh - Nguyễn Hồng Ân
Ngày Tết Việt Nam Vy Oanh - Nguyễn Đức Quang
Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy Vy Oanh - Nhiều Ca Sỹ
Mùa Xuân Xôn Xao Vy Oanh - Nguyễn Phi Hùng
Đoản ca xuân Vy Oanh - Nguyễn Phi Hùng
Fly Vy Oanh
Giao mùa Vy Oanh
Ước chi Vy Oanh