...
Thương Nhớ Người Dưng Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
...
Duyên Kiếp Cẩm Như - Huỳnh Bá Thanh
...
...
Mây Chiều Đăng Nguyên - Lưu Thiên Ân
...
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
...
Tiền Thắng Tình Thua Đào Phi Dương - Cẩm Như
...
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như
...
Giận Mà Thương Đào Phi Dương - Cẩm Như
...
Đường Tím Bằng Lăng Đào Phi Dương - Cẩm Như
...
Thương lắm mình ơi Đăng Nguyên
...
Sa mưa giông Đăng Nguyên
...
Sầu đâu quê ngoại Đăng Nguyên
...
Đôi mắt người xưa Đăng Nguyên
...
Liên Khúc Ai Cho Tôi Tình Yêu Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh
...
Chuyện Tình Nghèo Quỳnh Vy - Đăng Nguyên