Tiền Thắng Tình Thua
Đào Phi Dương - Cẩm Như
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đoạn Tuyệt

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đôi Bờ Cách Biệt

Đào Phi Dương - Bình Mập

Duyên Kiếp

Cẩm Như - Huỳnh Bá Thanh

Hồng nhan

Tuấn Quang

Trở Lại Bạc Liêu

Dương Đình Trí - Đào Phi Dương

Về Quê Em

Lâm Quang Long - Giáng Tiên