Đông Nguyễn

Xin Trả Cho Em Đông Nguyễn - Hải Vy
Mẹ Tôi (New Ver.) Đông Nguyễn
Đạo làm con (ft Trí Tô) Trần Xuân - Đông Nguyễn
Tình Buồn Thiên Thu Đông Nguyễn - Đinh Thiên Hương
Chiều Mưa Lỗi Hẹn Đông Nguyễn - Đinh Thiên Hương
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Giết Người Anh Yêu Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Tình Nghèo Có Nhau Đông Nguyễn - Trang Hương
Đêm Tâm Sự Đông Nguyễn
Chiều Sân Ga Lưu Ánh Loan - Đông Nguyễn
Tình tuổi ô mai Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Lk Lan Và Điệp Trần Xuân - Đông Nguyễn
Nếu Điều Đó Xảy Ra Trần Xuân - Đông Nguyễn
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05