Quốc Bảo

Chủ Nhật Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Có Ai Thương Ta Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Có Phút Giây Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Gọi Nhau Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Không Màu Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Tình Ấm Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Tôi Còn Em Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Để Hôn Người Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Phục Sinh Tôi Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Hình Như Chúng Ta Quốc Bảo - Dạ Ngân
Lụa Quốc Bảo - Trini
Chỉ Có Trăng Về, Chỉ Có Em Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Em Sẽ Ở Mãi Bên Anh Quốc Bảo - Dạ Ngân
Hàng Ngàn Cánh Chim Quốc Bảo - Trini
Chờ Nhé Em, Tôi Về Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam