Quang Lê - Tố My

Đêm Tâm Sự Ân Thiên Vỹ - Tố My
Xin em đừng khóc vu quy Quang Lê - Âu Thiên Dzũ
LK Mẹ Tôi - Cám Ơn Mẹ Quách Tuấn Du - Quang Lê
Nối Lại Tình Xưa Quang Lê - Như Quỳnh