Tien Nguyen - Tổng Đài
Everybody Tổng Đài
Người Chết Tổng Đài
Nếu Ngày Mai Là Ngày Anh Mất Vũ Phụng Tiên - Tổng Đài
It's Gonna Be Alright Vũ Phụng Tiên - Tổng Đài
Thôi Thì Tổng Đài
Cube Tổng Đài
Chỉ Vì Quá Yêu Em Beat Tien Nguyen - Huy Vạc
Do Anh Tien Nguyen
Chỉ Vì Quá Yêu Em Tien Nguyen - Huy Vạc
Mẹ Ơi Tien Nguyen
Mẹ Ơi Beat Tien Nguyen