Nipe - DJ Hiếu Phan

Sẽ Không Còn Nhau Nữa Bằng Cường - Nipe
Vẫn Ước Bằng Cường - Nipe
Ngược Chiều Yêu Thương (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
Tình Một Đêm (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
I Love You (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
Vợ Yêu (Remix) Vũ Duy Khánh - DJ Hiếu Phan
Vẫn Ước Bằng Cường - Nipe
Lặng Nhìn Thời Gian Hồ Quang Hiếu - Nipe
Đổi Người Yêu (Remix) Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan
Thằng Tàu Lai Remix Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan
Tình Yêu Khép Lại (Remix) Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan
Thói Quen Của Anh (Remix) Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan