...
Cây Bã Đậu Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Cưới Em Lưu Ánh Loan
...
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
...
...
Biết Nói Gì Đây Lưu Ánh Loan
...
Ai Thương Yêu Em Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
...
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Thanh Vinh - Lưu Ánh Loan
...
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Mực Tím Mồng Tơi Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
...
Tình Yêu Cô Đơn Hồng Phượng
...
Lời Anh Hứa Hồng Phượng
...
Chung Vầng Trăng Đợi Đông Dương - Hồng Phượng
...
Hoa Tím Người Xưa Hồng Phượng
...
Người Quên Kẻ Nhớ Hồng Phượng
...
Nếu Anh Đừng Hẹn Hồng Phượng