...
Mai Anh Đi Rồi Hồng Phượng
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Hồng Phượng - Huỳnh Thật
...
Đường Tím Bằng Lăng Hồng Phượng - Huỳnh Thật
...
Dù Anh Nghèo Hồng Phượng - Huỳnh Thật
...
Cafe Miệt Vườn Hồng Phượng - Long Hồ
...
Hương Tình Cũ Hồng Phượng
...
Cay Đắng Hồng Phượng
...
Hương Tóc Mạ Non Hồng Phượng - Bằng Chương
...
Lối Về Xóm Nhỏ Hồng Phượng
...
Thu Ca Lưu Ánh Loan
...
Khúc Tình Nồng Lưu Ánh Loan
...
Tình Đã Vụt Bay Lưu Ánh Loan
...
Vầng Trăng Đêm Trôi Lưu Ánh Loan
...
Cánh Hồng Phai Lưu Ánh Loan
...
Bản Tình Cuối Lưu Ánh Loan