Kha ly
Thiên duyên tiền định Kha ly - La Chí tùng
Tơ hồng Dương Đình Trí - Kha ly
Làm dâu miệt vườn Dương Đình Trí - Kha ly
Biết yêu là đau Triệu Phong - Kha ly
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06