Lâm Quang Long - Tuyết Vân Hà
Hoa Tím Bằng Lăng Tuyết Vân Hà - Sơn Hạ
Đồng Tháp Quê Tôi Tuyết Vân Hà - Sơn Hạ
Vì Trong Nghịch Cảnh Huy Thái - Tuyết Vân Hà
Anh Hai Xa Quê Lâm Quang Long - Dương Nghi Đình
Liên Khúc 3 Nhiều ca sĩ
Tư Rô Năm Súng Yến Ly - Lâm Quang Long
Căn Nhà Màu Tím Lương Gia Huy - Tuyết Vân Hà
Liên Khúc Xuân Tuyết Vân Hà
Hoa Trinh Nữ Tuyết Vân Hà
Hàn Mặc Tử Tuyết Vân Hà
Chuyện Hợp Tan Tuyết Vân Hà - Đan Chi
Chúc Xuân Vui Vẻ Lâm Quang Long - Khả Di