Nguyễn Thành Công - Nguyễn Hoàng Thuận
Em Hãy Buông Tay Nguyễn Thành Công - Nguyễn Hoàng Thuận
Người Tương Tư Nguyễn Hoàng Thuận - Tài Nguyễn
Yêu Không Nói Ra Nguyễn Hoàng Thuận - Tài Nguyễn
Anh Chỉ Là Nhân Vật Phụ Nguyễn Hoàng Thuận - Tài Nguyễn
Chẳng Thể Phai Nhòa Nguyễn Thành Công - Nguyễn Hoàng Thuận
Níu Kéo Rnb (ft Vũ Lê) Tố Đoàn - Nguyễn Thành Công
Như Vậy Nhé (ft Vũ Lê) Tố Đoàn - Nguyễn Thành Công
Để Anh Được Yêu (ft Vũ Lê) Tố Đoàn - Nguyễn Thành Công
Chờ Em Trong Đêm (ft Vũ Lê) Tố Đoàn - Nguyễn Thành Công
Cho Anh Biết Tên Nhé (ft Vũ Lê) Tố Đoàn - Nguyễn Thành Công
Hình Như Là Nguyễn Thành Công